kontakt


Dom Opieki „Laurentius”
Dom Pomocy Społecznej „Laurentius”

ul. Hozjusza 19 
11-041 Olsztyn 

tel (89) 522 13 00
fax (89) 522 13 01

dom.opieki@laurentius.pl

pracowniksocjalny@laurentius.pl
 

Fundacja Laurentius

ul. Hozjusza 19
11-041 Olsztyn

tel. (89) 522 13 03
fax (89) 522 13 01

fundacja@laurentius.pl

konto bankowe:
Bank PeKaO S.A. I Oddział w Olsztynie
66 1540 1072 2001 5051 4430 0001