aktualności


Sylwester w Laurentius - 31.12.2021 r.

A w Sylwestra bawiliśmy się tak...


czytaj

Boże Narodzenie 2021

Życzymy Państwu ...


czytaj

1 % 2021

1% - na co zbieramy?

Drodzy przyjaciele Fundacji Laurentius, rozliczając swój podatek pamiętajcie proszę o nas. W 2022 r. planujemy jak co roku zakup urządzeń, narzędzi i materiałów służących bezpośrednio terapii zajęciowej lub rehabilitacji Mieszkańców. Uzupełniając sprzęt i wypo­­sażenie terapii zaję­ciowej w Domu Pomocy Społecznej oraz w Domu Opieki LAURENTIUS w Olsztynie możemy uroz­ma­­icić prowa­dzo­ne z seniorami zajęcia, w szcze­gólności w zakresie muzyko­terapii, ergoterapii i ludo­terapii. Natomiast sprzęt do fizjoterapii służy odzyskiwaniu sprawności przez naszych Mieszkańców. W związku z pandemią dodatkowo chcielibyśmy nabyć urządzenia i środki ochrony osobistej, by lepiej chronić pensjonariuszy i pracowników przed zakażeniem koronawirusem.

 

Wystarczy podać na zeznaniu podatkowym:                           

KRS 0000100948 oraz koniecznie

cel szczegółowy: LAURENTIUS Olsztyn   


czytaj