Diakonia Neuendettelsau


 
 
Diakonia (od gr. diakonia – służba) to określenie nieodpłatnej posługi. W kościołach protestanckich działalność diakonijna wiąże się głównie z pracą socjalną oraz pomocą potrzebującym. Diakonia jest organizacją charytatywną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
DIAKONIA NEUENDETTELSAU
Diakonia Neuendettelsau jest jednym z większych i znaczących diakonijnych podmiotów w Niemczech. Miejscowość Neuendettelsau znajduje się w Bawarii, ok.  40 km od Norymbergi.
Diakonia Neuendettelsau już od ponad 160 lat prowadzi działalnośc non-profit. Posiada blisko 200 różnorodnych obiektów, w których znajduje opiekę, podnosi kwalifikacje, zdobywa doświadczenie, leczy się i uczy ponad 90 000 osób.
W tych ośrodkach pracuje około 6 600 kobiet i mężczyzn. 
Instytucja oferuje 2000 mieszkań chronionych oraz 1100 miejsc pracy dla osób z upośledzeniem umysłowym. 
W domach dla osób starszych znajduje się  2400 miejsc, w ramach których Diakonia prowadzi również Centra Kompetencyjne, czyli nowoczesne ośrodki specjalizujące się w opiece nad osobami chorymi na demencję.
Uzupełnieniem tej oferty jest 39 szkół dla 4000 uczniów. 
W Bawarii znajdują się również 4 kliniki będące własnością Diakonii Neuendettelsau.
W sercu Diakonii, czyli w miejscowości Neuendettelsau, z myślą o pracownikach instytucji, zbudowano liczne przedszkola i żłobki. Dzieci do szkół oraz pracownicy dowożeni są z pobliskich miejscowości autokarami.
W celu kształcenia własnej kadry  oraz wszystkich osób chcących skorzystać z oferty szkoleniowej Diakonii powstała Akademia Dialog oferująca kursy doskonalenia zawodowego oraz kształcenie nowych kwalifikacji. Do dyspozycji szkolących się oraz gości jest hotel i profesjonalne sale konferencyjne. 
Chcąc na bieżąco ulepszać i rozwijać wiedzę o osobach w wieku starszym i podeszłym, Diakonia Neuendettelsau założyła w ostatnich latach Instytut Badawczy i otworzyła Wyższą Szkołę Wilhelma Löhe w Fürth. 
Tworząc dodatkowe miejsca pracy Diakonia prowadzi w Neuendettelsau warsztaty produkcyjne dla osób niepełnosprawnych, piekarnię oraz sklep z wędlinami. 
Od momentu politycznych zmian pod koniec lat 80-tych Diakonia Neuendettelsau wzmocniła swoją aktywność w krajach na wschód od Niemiec, m.in. w Polsce. Diakonia Neuendettelsau jest Fundatorem Fundacji Laurentius w Olsztynie.