Rekomendacje


Ryszard Nowicki; Renata Wacinska, kwiecień 2016

Zanim Matka i Żona niżej podpisanych, Anna Sułkowska-Nowicka, z nieuleczalną chorobą trafiła w lipcu 2013 roku  do Domu Opieki "Laurentius" w Olsztynie, odwiedziliśmy inne podobne placówki, nie tylko w Olsztynie. "Laurentius" oceniliśmy najwyżej ze względu na organizację pracy, sposób świadczenia usług opiekuńczych, atmosferę panującą w Domu, aktywność pracowników...
Nie pomyliliśmy się. Przez cały okres pobytu w "Laurentiusie" nasza Mama i Żona miała zapewnioną opiekę o standardzie zachodnioeuropejskim.
Mogliśmy obserwować przede wszystkim działalność opiekunek i pielęgniarek będącą na wysokim poziomie profesjonalnym, zarówno jeśli chodzi o działalność pielęgnacyjną, terapeutyczną jak i prace psychologiczną, próby dotarcia do świadomości chorej, komunikowanie, uspakajanie, cierpliwość.
Doceniamy także takt i umiejętności pracowników w kontaktach z nami jako Rodziną, a także otwarcie i akceptację na nasze uwagi i prośby. 
 
Z szacunkiem
Ryszard Nowicki
Renata Wacinska