Kontakt


Dom Opieki „Laurentius”
Dom Pomocy Społecznej „Laurentius”

ul. Hozjusza 19 
11-041 Olsztyn 

tel (89) 522 13 00
fax (89) 522 13 01

dom.opieki@laurentius.pl
pracowniksocjalny@laurentius.pl