Fundacja laurentius


FUNDACJA LAURENTIUS   
 
Współpraca Diakonii Neuendettelsau z Diakonią Mazurską zaowocowała w 2002 r. powstaniem Fundacji Laurentius w Olsztynie. Diakonia Neuendettelsau pragnęła podzielić się w Polsce swoim doświadczeniem w prowadzeniu domów opieki na europejskim poziomie.
Pierwszym krokiem było wykształcenie profesjonalnej kadry. We wrześniu 2002 r. Fundacja otworzyła Policealną Szkołę Laurentius dla Opiekunów w Domach Pomocy Społecznej ze Specjalizacją Geriatria i Rehabilitacja. Kolejnym etapem działań była budowa nowoczesnego domu opieki. W lipcu 2005 r. otwarty został Dom Opieki i Dom Pomocy Społecznej „Laurentius” dla osób w podeszłym wieku.
W 2004 r. Fundacja Laurentius uzyskała status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000 100 948).
 
Po niemal dziesięciu latach Fundacja otworzyła w Polsce kolejny dom opieki, tym razem na Śląsku. W 2004 r. swoje podwoje otworzył duży i nowoczesny Senior Residence w Katowicach składający się z Placówki Świadczącej Całodobową Opiekę oraz Domu Pomocy Społecznej.
 
CELE
Celami Fundacji Laurentius są:
  • niesienie pomocy medycznej i opiekuńczej ludziom chorym, starym, potrzebującym opieki
  • kształcenie fachowej kadry opiekuńczej
  • tworzenie systemów, które usprawnią życie ludziom starszym i niepełnosprawnym
 
WŁADZE
Zarząd Fundacji:
Przewodniczący - prof. dr  h.c. asoc. Hermann Schoenauer, Rektor Diakonii Neuendettelsau,
Wiceprzewodnicząca – Eva Lettenmeier

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Hans-Heinrich Willberg
Wiceprzewodnicząca – Elfriede Töpfer
Członek – dr Thomas Fink

Kuratorium:
ks. biskup Rudolf Bażanowski, zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
Miron Sycz – poseł na sejm RP
Wiktor Marek Leyk – Dyrektor Kacelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego