ECC


Tworzenie wspólnego europejskiego fundamentu w sektorze opieki

Co to jest ECC?

Certyfikat ECC to niezależny europejski dokument potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności w sektorze opieki. Powstał przy wsparciu programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie". Dązymy do powiązania certyfikatu z Europejskimi Ramami Kwalifikacji EQF. Obecnie 18 krajów członkowskich UE uczestniczy w rozwijaniu ECC. Chcemy dotrzeć do wszystkich krajów członkowskich UE. Certyfikatem ECC zarządza ECC Board, ponadnarodowy zespół reprezentantów, którzy stosują i upowszechniają ECC. Rozwój ECC służy umacnianiu mobilności osób aktywnych zawodowo w Europie oraz rozwojowi wspólnego fundamentu w sektorze opieki.

ECC jest dostępny dla każdego!

Uzyskanie certyfikatu ECC wymaga zdania jednolitego w całej Europie egzaminu, który w prawie 100 pytaniach sprawdza zakres opanowania "Podstawowych europejskich wyników kształcenia w opiece społecznej" (Basic European Social Care Learning Outcomes - BESCLO). ECC potwierdza podstawową wiedzę kandydatów, jaka jest wymagana, by bezpiecznie pracować w sektorze opieki.
Kandydaci, chcący przystąpić do egzaminu nie muszą wykazywać wcześniejszego doświadczenia w obszarze opieki ani być pracownikami sektora opieki. Aplikanci muszą umieć pisać i czytać w języku, w którym zamierzają zdawać egzamin oraz mieć ukończone 16 lat.
Osoby zamierzające kontynuować pracę lub na stałe związać swoją drogę zawodową z sektorem opieki będą z pewnością potrzebowały zdobycia innych wymaganych kwalifikacji oraz kompetencji a ponadto potwierdzenia znajomości języka urzędowego kraju, w którym ubiegają się o pracę.

Co wchodzi w zakres BESCLO?

BESCLO obejmuje podstawowe europejskie wyniki kształcenia w opiece społecznej, które opracowali wspólnie członkowie ECC Board. Treści BESCLO dystansują się od starych medycznych modeli niepełnosprawności skłaniając się ku podejściu, które za centralny punkt uznaje prawa człowieka. treści wspierają nowe idee zawarte w konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Treści BESCLO zostały podzielone na 8 istotnych obszarów kształcenia:

- Wartości w opiece
- Promowanie jakości życia podopiecznych
- Zarządzanie ryzykiem
- Rozumienie roli opiekuna
- Bezpieczeństwo w miejscu pracy
- Udana komunikacja
- Rozpoznawanie i reagowanie na nadużycia i zaniedbania
- Rozwój zawodowy opiekuna

Tutaj możesz pobrać treści BESCLO


Co dalej?

Jeżeli jesteś zainteresowany osobiście, reprezentujesz pracodawcę lub instytucję kształcenia zainteresowaną włączeniem ECC do programu kształcenia i chcesz dowiedzieć się, jak certyfikat ECC może ci pomóc w rozwoju, odwiedź naszą stronę internetową, skontaktuj się z ECC Board lub przedstawicielem krajowym celem uzyskania dalszych informacji.

Kontakt

ECC Board:
ECC Secretariat - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Av. d'Auderghem/Ouderghemlaan 63
B-1040 Brussels, Belgium
tel. + 32 2824610
info@easpd.eu, www.easpd.eu

Przedstawiciel w Polsce:
Fundacja Laurentius
ul. Hozjusza 19
11-041 Olsztyn
tel. +48 89 522 13 00
fundacja@laurentius.pl
ww.laurentius.pl