Odpisz 1% podatku


 

Dziękujemy z całego serca!

 
Szanowni Państwo!
Dzięki corocznej akcji 1% dla OPP możemy razem tworzyć najlepsze warunki dla naszych Mieszkańców. Apeluję do wszystkich przyjaciół Fundacji Laurentius, by rozliczając swój podatek pamiętali o mieszkańcach Domu Opieki i DPS „Laurentius” w Olsztynie oraz Senior Residence w Katowicach. By przekazać 1% podatku wystarczy podać na zeznaniu podatkowym:
 
FUNDACJA LAURENTIUS, KRS 0000100948
 
Jako cel szczegółowy proszę podać Laurentius Olsztyn lub Senior Residence Katowice, zgodnie z Państwa wyborem.
 
FUNDACJA LAURENTIUS za środki otrzymane w akcji corocznie zakupuje sprzęt i narzędzia do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Staramy się, by był to sprzęt "na lata" i miał możliwie szeroki zakres odbioru wśród podopiecznych. Terapia i rehabilitacja to codzienne działania wspomagające opiekę i przywracające radość życia. Poprzez rehabilitację udaje się często odtworzyć i utrzymać sprawność i samodzielność w poruszaniu się naszych Mieszkańców. Codzienne treningi terapeutyczne usuwają negatywne emocje, mają na celu rozwijanie zainteresowań czy utrzymanie sprawności funkcji poznawczych. Jednak standardowy sprzęt lub gry często nie uwzględniają potrzeb osób starszych - niewyraźny drobny druk i mało intensywne kolory nie korespondują ze słabym wzrokiem, drobne obłe przedmioty nie uwzględniają artretyzmu czy stępienia zmysłu czucia. Stereotypowe lub szablonowe podejście może nie nadążyć za seniorem, wymagającym szczególnego i indywidualnego podejscia. Wzorując się na dobrych praktykach, idziemy z duchem czasu i podążamy za potencjałem i preferencjami naszych obecnych i przyszłych mieszkańców. Wiemy, że do prowadzenia ciekawych zajęć terapeutycznych nieodzowne są nowe pomysły, które często wesprzeć trzeba zakupem sprzętu czy materiałów. 
 
Podsumowanie akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego w 2017 r.

Szanowni Państwo,

Spośród tak wielu podmiotów i organizacji wybraliście Państwo w ubiegłorocznej akcji „1 % podatku  dla organizacji pożytku publicznego”  Fundację Laurentius i tym samym sprawiliście nam ogromną radość wspierając seniorów. Dzięki Państwa ofiarności FUNDACJA LAURENTIUS pozyskała w 2017 rekordową kwotę 23 156,20 zł ! Z tej sumy Dom Opieki i DPS „Laurentius” w Olsztynie otrzymał 7 735, 25 zł a Senior Residence w Katowicach 15 420,95 zł.

Dzięki Państwa ofiarności dofinansowano zakup urządzeń podnoszących atrakcyjność aktywizacji i terapii  w kwocie 7907,30 zł. Urządzenia te są wykorzystywane do prowadzenia codziennych treningów i zajęć z zakresu terapii zajęciowej i rehabilitacji w Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej "Laurentius". Wspomagają mieszkańców w zachowaniu sprawności funkcji poznawczych, samodzielności psycho-ruchowej, nabywaniu nowych umiejętności czy wspierają tworzenie i pielęgnację więzi społecznych. Wraz z mieszkańcami i personelem cieszymy się niezmiernie, że udało się zrealizować zakup tych urządzeń i dziękujemy za Państwa ogromne zaangażowanie!

abc        

 
Senior Residence w Katowicach dofinansował zakup sprzętu wspierającego mobilność mieszkańca oraz ułatwiającego działania opiekuńczo-rehabilitacyjne na łączna kwotę 15 420,95 zł:
 
 
 
Drodzy przyjaciele Fundacji Laurentius równie gorąco dziękujemy za pozostałe darowizny, które w roku 2017 wyniosły 7 579,33 zł. Zostały one w całości wydatkowane na cele statutowe.

Dziękujemy z całego serca!

Rozliczając w roku 2018 swój podatek pamiętajcie proszę także o nas. Wystarczy podać na zeznaniu podatkowym:

FUNDACJA LAURENTIUS, KRS 0000100948 oraz koniecznie cel szczegółowy: LAURENTIUS Olsztyn.

Z góry dziękuję za Państwa wsparcie i pozdrawiam                                                                       

Dyrektor Fundacji Laurentius
Ewa Kordaczuk