Personel


Sercem każdego domu opieki są pracujący tam ludzie. W LAURENTIUSIE dużą wagę przykładamy do profesjonalizmu pracowników oraz do szczególnego szacunku, jakim chcemy otaczać naszych mieszkańców.
Zatrudniamy opiekunów, pielęgniarki, rehabilitantów, terapeutki zajęciowe, pracownika socjalnego, pokojowe, konserwatorów, personel kuchni oraz administracji. Opiekę duszpasterską sprawują duchowni miejscowych parafii: ewangelickiej i katolickiej.
Większość personelu opiekuńczego wiedzę zdobywało w prowadzonej przez Fundcję Laurentius Policealnej Szkole „Laurentius” dla Opiekunów w Domach Pomocy Społecznej ze Specjalnością Geriatria i Rehabilitacja. Pracownicy uczestniczyli także w projektach umozliwiających odbywanie stażu w niemieckich placówkach opiekuńczych Diakonii Neuendettelsau.
Na bieżąco organizowane są liczne szkolenia, gdzie pracownicy mogą poszerzać swą wiedzę i kompetencje, doskonalić się zawodowo poznając metody opieki w szczególności   nad osobami dotkniętymi demencją.
Ważnym zadaniem kierownictwa LAURENTIUSA jest tworzenie dobrych warunków pracy dla zatrudnionych osób. Służą temu między innymi liczne urządzenia pomocnicze, np. podnośniki, łóżka rehabilitacyjne, system przyzywowy.
 

Zdjęcia Personelu