Wycieczka do olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza


Nasi mieszkańcy w  przedpołudnie 24 listopada 2015 udali się na wystawianą na deskach olsztyńskiego teatru sztukę Moliera pt.: "Świętoszek". Teatralne przedpołudnie było dla naszych mieszkańców miłą odmianą codziennej aktywności. A przedstawienie bardzo się podobało, zarówno sama sztuka jak i gra aktorów wywarła na nich duże wrażenie.

W teatrze