Jesienne spotkania z filozofią


Jeśli chcesz wyćwiczyć kreatywne myślenie, argumentowanie i jasne komunikowanie swoich myśli, cenisz wszechstronne myślenie, dzięki któremu łatwiej opanowywać nowe umiejętności, przystosowywać się do zmian i pokonywać lęk przed tym, co nowe oraz pragniesz pogłębić umiejętność trafnego i samodzielnego myślenia zapraszamy na Jesienne spotkania z filozofią. Zachęcamy do udziału w spotkaniach osoby poszukujące odpowiedzi na istotne pytania dotyczące swojego życia. Otwarty umysł i ciekawość świata nadają życiu smak i głębię. Tego wszystkiego nauczy cię FILOZOFIA.Niech nie myśli młody, że ma czas na filozofię, i niech się do niej nie zniechęca stary. Nikt bowiem ani nie jest za młody, ani za stary na to, aby mieć zdrową duszę Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia, która ma bezpośredni udział w formułowaniu pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno z najwznioślejszych zadań ludzkości.

Jan Paweł II, z encykliki Fides et ratio 1998

Podążając za tym wskazaniem zapraszany na cykl wykładów filozoficznych.