Odpowiedź na ofertę na zakup środków ochrony osobistej