"Lider Bezpieczeństwa"


Prezydent Miasta Olsztyn – Szef Obrony Cywilnej Miasta oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyn jak co roku wyróżnił instytucje i organizacje, które w szczególności włożyły swój wkład na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego dla naszego miasta.

Wśród tegorocznych laureatów tej prestiżowej nagrody - „Lidera Bezpieczeństwa” znalazł się LAURENTIUS OLSZTYN.