TOR - trening dla osób dementywnych


25 sierpnia 2017

Osoby cierpiące na demencję tracą wraz z postępowaniem choroby kontakt z rzeczywistością. Nie mają poczucia czasu, pory dnia, nie wiedzą jaki to dzień, miesiąc czy rok, gdzie się znajdują, kim są ludzie wokół nich. Widząc siebie w lustrze z uśmiechem mówią: "Patrz, to moja mama, mój tata!Skąd tu się wzięła/wziął". Trening TOR to terapeutyczna koncepcja wspierająca codzienną orientację w sferze:

  • społecznej - przypominanie podopiecznemu kim jest, kim są osoby wokół
  • czasowej - wizualne, dobrze widoczne impulsy dotyczące czasu, pory roku, pory posiłków, świąt
  • przestrzennej - oznakowanie drogi do toalety, jadalni. Spacerowanie i pokazywanie ważnych miejsc, przypominanie funkcji i przeznaczenia

Podejście to wzmacnia pewność siebie i podbudowuje wiarę we własne możliwości. Nasze ścienne dekoracje oraz pomoce pomagają naszym mieszkańcom i są ważnym elementem Treningu Orientacji w Rzeczywistości. Dodatkowo tablice są również skonstruowane tak, by pobudzić wyobraźnię i wspomnienia - co daje nowe impulsy do terapii.

TOR na ścianie