aktualnosci


Autostop

Wracamy do wydarzenia, które miało miejsce w Naszym Domu. Festyn pt "AUTOSTOP", który odbył się w Naszym ogrodzie przypomniał nam lata 50-te i 60-te. Działo się wiele...

CHALLENGE JERUSALEMA

W Międzynarodowym Dniu Opiekunów pracownicy LAURENTIUSA w Olsztynie pozdrawiają wszystkich profesjonalnie opiekujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. My także przyjęliśmy CHALLENGE JERUSALEMA. smileyTańczymy – bo kochamy życie i lubimy naszą pracę. Dziękujemy za gościnny występ Iwony Pavlović (Czarna Mamba) i Ewie Cichockiej (Czerwony Tulipan) za radosne przygotowanie grupy!

Do obejrzenia wyzwania zapraszamy na nasz profil na Facebooku: Laurentius Olsztyn.  heart

https://www.facebook.com/Laurentius-Olsztyn-107972670627346

Pozdrawiamy !

Życzenia Wielkanocne

Alleluja dziś śpiewamy
Bogu cześć i chwałę damy,
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel !
Dziś życzenia Wam składamy,
bo nadzieję w Bogu mamy:
"Oby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało
by szyneczka nie tuczyła,
atmosfera (w pracy, w domu) była miła,
by koronę wirus stracił,
... bo korona nie należy do wirusa,
a do zmartwychwstałego Jezusa! "

Zapytane ofertowe

Zapytanie ofertowe na wyposażenie medyczne dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych

Projekt „Pomagajmy Razem”

Fundacja Laurentius w Olsztynie realizuje dla Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego kolegi Adasia Majkowskiego, pracownika Fundacji Laurentius - Oddział w Olsztynie. Chcielibyśmy przekazać wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Adasia. Dyrekcja i pracownicy.

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie” (Napoleon)

 

Oferta na zapewnienie opieki lekarza rodzinnego

Oferta dotycząca propozycji współpracy w zakresie zapewnienia opieki lekarza rodzinnego dla mieszkańców DPS Laurentius oraz DO Laurentius.

Wybór oferty na usługi pralnicze

Wybór usługodawcy do świadczenia usług pralniczych dla Fundacji Laurentius w Olsztynie.

OFERTA NA USŁUGI PRALNICZE

Odpowiedź na ofertę na zakup środków ochrony osobistej

Fundacja Laurentius- LAURENTIUS Oddział w Olsztynie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS „Laurentius” w Olsztynie oraz wyposażenia medycznego. 

 1 2 3 Następna »  Ostatnia